Kontratatzaile profila

Bainu publikoak 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Obrak

Prozedura:

Epemuga:  

Aurrekontua (ejekuzioarena): 121.000 € (Bez % 21)

Finantziazioa:

  1. Bizkaiko Foru Aldundiak. 215/2011 Foru Dekretua: 53.357,92 €
  2. Etxebarriko Udalak: 67.642,08 €

Kontratista: IRU ZUBI SL

Iraupena: bi hilabete

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: