Uren, zaborren, apurtutako hodien, argiztapenaren, etab. intzidentzia erregistroa

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Etxebarriko Udaletxera jo, Peñanekua Plaza, 1 edo 94 616 64 32 – 94 616 74 09 telefono zenbakietara deitu.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Besteak

Legezko informazioa

  • Euskadiko Autonomi Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa.
  • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretuak.
  • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
  • Udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Etxebarriko Udaletxera jo, Peñanekua Plaza, 1 edo 94 616 64 32 – 94 616 74 09 telefono zenbakietara deitu.