Albisteak

 

Udalbatzak,  2011ko irailaren 15ean egindako Plenoan, ondorengo erabakia hartu du EAJren botoz:

“Udal jabetzapeko edo arduralitzapeko bideen aprobetxamendu berezirako”  izena duen ARAUA aldatzea, ondorengo hau xedatuz:

9.B) Tasa: “Baso ekoizkinak ateratzeko eta egurra eta apeak garraiatzeko ezartzen da TASA hau. Hortaz, egurraren erosleak eta sorospidez garraiolariak dira erantzule.

Ordaindu beharreko kanon-a, 0,25 €/ metro kubikoko eta kilometroko

Tasa honek ez du salbuezpenik izango, hau da, denek ordainduko dute, nahiz eta fidantza utzi beharrik izan ez,
Egurra atara aurretik ordainduko dute, fidantzarekin batera (hala badagokio)”

2011ko urriaren 29ª arte, nahi duenak egoki iruditzen zaizkion kexa edo alegazioak jarri ahal izango ditu udaletxean.

Alegaziorik ez bada, behin betikotzak joko da eta Arauaren testua Bizkaiko Boletinean argitaratuko da, indarrean sar dadin.